Související informace s pojmem " Pracovní doba"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 1937/2022 Judikát NS 21 Cdo 2483/2021 Judikát NS 21 Cdo 2141/2021 Judikát NS 21 Cdo 1840/2020 Judikát NS 21 Cdo 4485/2016 Judikát NS 21 Cdo 5306/2014 Judikát NS 21 Cdo 1395/2010

Kapitoly

VII. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
VIII. Pracovní doba a doba odpočinku
VIII.2 Délka pracovní doby
VIII.3 Rozvržení pracovní doby
VIII.3.1 Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
VIII.3.2 Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
VIII.3.3 Pružná pracovní doba
VIII.3.4 Konto pracovní doby
VIII.9 Evidence pracovní doby
XIV.2 Pracovní doba