Související informace s pojmem "Práce zakázané mladistvým"

Kapitoly

XI.4.3.1 Zákaz práce přesčas a práce v noci