Související informace s pojmem " Povinnost zaměstnavatele"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 19/2016 Judikát NS 21 Cdo 1122/2015 Judikát NS 21 Cdo 2886/2013 Judikát NS 21 Cdo 1362/2012 Judikát NS 21 Cdo 2141/2011

Kapitoly

II.2.1 Informace a projednání přímo se zaměstnanci
II.2.2 Informace a projednání prostřednictvím zástupců zaměstnanců
IV.1.1 Povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru
IV.1.5 Právo zaměstnanců na informace o obsahu pracovního poměru
V.1 Změna pracovního poměru na základě jednostranného opatření zaměstnavatele
V.1.1 Povinnost zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci
VI.2.2.4 Hromadné propouštění
VI.7.1 Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
VI.7.2 Posudek o pracovní činnosti