Související informace s pojmem " Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody"

Kapitoly

XII.3 Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody
XII.3.1 Obecná povinnost nahradit škodu
XII.3.2 Odvracení škody
XII.3.3 Odložené věci
XII.3.4 Pracovní úrazy a nemoci z povolání
XII.3.4.1 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
XII.3.4.2 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
XII.3.4.3 Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění
XII.3.4.4 Účelně vynaložené náklady spojené s léčením
XII.3.4.5 Náhrada věcné škody
DRUHY NÁHRAD PŘI ÚMRTÍ ZAMĚSTNANCE
XII.3.4.7 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem
XII.3.4.8 Náhrada nákladů na výživu pozůstalých
XII.3.4.9 Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých
XII.3.4.10 Náhrada věcné škody