Související informace s pojmem " Povinnosti zaměstnance k náhradě škody"

Kapitoly

XII.2 Povinnosti zaměstnance k náhradě škody
XII.2.2 Nesplnění povinnosti k odvrácení škody
XII.2.3 Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat
XII.2.4 Ztráta svěřených věcí