Související informace s pojmem " povinnost informovat zaměstnance"

Kapitoly

II.2.1 Informace a projednání přímo se zaměstnanci
III.3.4 Práva a povinnosti související s činností zástupců zaměstnanců