Související informace s pojmem " porušení povinností"

Kapitoly

VI.3.2 Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele