Související informace s pojmem " Pokyn k diskriminaci"

Kapitoly

II.1 Rovnost zacházení se všemi zaměstnanci a zákaz diskriminace