Související informace s pojmem " pojistné na všeobecné zdravotní pojištění"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 143/2021

Kapitoly

XXI.7 Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu