Související informace s pojmem " pojistné na všeobecné zdravotní pojištění"

Kapitoly

XXI.6 Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu