Související informace s pojmem " pojistné na sociální zabezpečení"

Kapitoly

XXI.6 Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu