Související informace s pojmem " poddodavatel"

Kapitoly

XXI.6 Zvláštní úprava ručení za mzdy, platy a odměny z dohody