Související informace s pojmem " osobní překážky"

Kapitoly

IX.1.1 Důležité osobní překážky
IX.1.1.1 Dočasná pracovní neschopnost a karanténa
IX.1.1.2 Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená
IX.1.1.3 Jiné důležité osobní překážky v práci
X.4.6 Doby posuzované jako výkon práce