Související informace s pojmem " Odvrácení mimořádné události"

Kapitoly

XXI.1 Mzda nebo plat při výkonu jiné práce