Související informace s pojmem "Odstupné"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 395/2021 Judikát NS 21 Cdo 389/2021 Judikát NS 21 Cdo 3396/2020 Judikát NS 21 Cdo 68/2020 Judikát NS 21 Cdo 4578/2017 Judikát NS 21 Cdo 554/2017 Judikát NS 21 Cdo 5825/2016 Judikát NS 21 Cdo 5285/2016 Judikát NS 21 Cdo 1276/2016 Judikát NS 21 Cdo 853/2016 Judikát NS 21 Cdo 5763/2015 Judikát NS 21 Cdo 4027/2015 Judikát NS 21 Cdo 2343/2015 Judikát NS 21 Cdo 5433/2014 Judikát NS 21 Cdo 448/2014 Judikát NS 21 Cdo 2071/2013 Judikát NS 21 Cdo 1117/2012 Judikát NS 21 Cdo 915/2012 Judikát NS 21 Cdo 492/2012 Judikát NS 21 Cdo 853/2011 Judikát NS 21 Cdo 613/2011

Kapitoly

VI.2.2.3 Odstupné
VII. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr