Související informace s pojmem " Odpovědnost za škodu na vnesených nebo odložených věcech"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 2345/2015