Související informace s pojmem " Odměny z dohod"

Kapitoly

XVIII. Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohod
XXI.4 Odměna z dohody, její splatnost a výplata
XXI.5 Některé zvláštní zákazy a omezení na ochranu odměny zaměstnance za práci