Související informace s pojmem " Odměňování zaměstnanců platem"

Kapitoly

XX.1 Postup při určování platů zaměstnancům ve veřejných službách a správě
XX.2 Podrobnější úprava platových poměrů zaměstnanců
XX.3 Specifické úpravy platových poměrů zaměstnanců a některých dalších osob
XX.4 Principy platového systému
XX.5 Platová třída
XX.6 Platový stupeň
XX.7 Platový tarif
XX.8 Příplatky
XX.8.1 Příplatek za vedení
XX.8.2 Příplatek za noční práci
XX.8.3 Příplatek za práci v sobotu a v neděli
XX.8.4 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
XX.8.5 Zvláštní příplatek
XX.8.6 Příplatek za rozdělenou směnu
XX.8.7 Osobní příplatek
XX.8.8 Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah
XX.8.9 Specializační příplatek pedagogického pracovníka
XX.10 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek
XX.11 Odměna a cílová odměna
XX.12 Platový výměr