Související informace s pojmem " Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě"

Kapitoly

XXI.3 Splatnost mzdy nebo platu a výplata mzdy nebo platu
XXII.3.3 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě