Související informace s pojmem " Odbory"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 348/2022 Judikát NS 21 Cdo 863/2021 Judikát NS 21 Cdo 778/2020 Judikát NS 21 Cdo 4243/2019 Judikát NS 21 Cdo 2622/2017 Judikát NS 21 Cdo 4230/2016 Judikát NS 21 Cdo 398/2016 Judikát NS 21 Cdo 4031/2015 Judikát NS 21 Cdo 5054/2014 Judikát NS 21 Cdo 4952/2014 Judikát NS 21 Cdo 390/2012 Judikát NS 21 Cdo 4423/2011

Kapitoly

II.2.2 Informace a projednání prostřednictvím zástupců zaměstnanců
III. Účastníci pracovněprávních vztahů, zástupci zaměstnanců
III.3 Zástupci zaměstnanců
III.3.1 Odborové organizace
III.3.4 Práva a povinnosti související s činností zástupců zaměstnanců
XIV. Spolupráce s odborovou organizací
XIV.1.1 Spolupráce s odborovými orgány při vzniku pracovního poměru
XIV.1.2 Spolupráce s odborovými orgány při změně pracovního poměru
XIV.1.3 Spolupráce s odborovými orgány při neomluveném zameškání práce
XIV.1.4 Spolupráce s odborovými orgány při rozvázání pracovního poměru
XIV.2 Pracovní doba
XIV.3 Dovolená
XIV.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
XIV.5 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
XIV.6 Překážky v práci
XIV.7 Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
XIV.8 Kolektivní vyjednávání o kolektivní smlouvě a interní normotvorba zaměstnavatele
XIV.8.1 Kolektivní smlouva
XIV.8.2 Kolektivní spory
XIV.8.3 Vnitřní předpis a pracovní řád