Související informace s pojmem " Období splatnosti mzdy"

Kapitoly

XXI.3 Splatnost mzdy nebo platu a výplata mzdy nebo platu