Související informace s pojmem " Nepříznivé povětrnostní vlivy"

Kapitoly

X.4.6 Doby posuzované jako výkon práce