Související informace s pojmem " Nepřímá diskriminace"

Kapitoly

II.1 Rovnost zacházení se všemi zaměstnanci a zákaz diskriminace