Související informace s pojmem " Nemoc z povolání"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 2964/2021 Judikát NS 21 Cdo 3396/2020 Judikát NS 21 Cdo 1462/2020 Judikát NS 21 Cdo 4984/2016 Judikát NS 21 Cdo 4556/2016 Judikát NS 21 Cdo 1276/2016 Judikát NS 21 Cdo 2378/2014 Judikát NS 21 Cdo 3789/2012

Kapitoly

V.1.1 Povinnost zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci
XII.3.4 Pracovní úrazy a nemoci z povolání
XII.3.4.1 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
XII.3.4.2 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
XII.3.4.3 Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění
XII.3.4.4 Účelně vynaložené náklady spojené s léčením
XII.3.4.5 Náhrada věcné škody
DRUHY NÁHRAD PŘI ÚMRTÍ ZAMĚSTNANCE
XII.3.4.7 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem
XII.3.4.8 Náhrada nákladů na výživu pozůstalých
XII.3.4.9 Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých
XII.3.4.10 Náhrada věcné škody