Související informace s pojmem " Nemajetková újma"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 4556/2016 Judikát NS 21 Cdo 230/2015