Související informace s pojmem " Nápadně nevýhodné podmínky"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 1122/2015