Související informace s pojmem " Náklady na zasílání mzdy"

Kapitoly

XXI.3 Splatnost mzdy nebo platu a výplata mzdy nebo platu