Související informace s pojmem "Náhrady při úmrtí zaměstnance"

Kapitoly

DRUHY NÁHRAD PŘI ÚMRTÍ ZAMĚSTNANCE
XII.3.4.7 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem
XII.3.4.8 Náhrada nákladů na výživu pozůstalých
XII.3.4.9 Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých
XII.3.4.10 Náhrada věcné škody