Související informace s pojmem "Náhrada majetkové a nemajetkové újmy"

Kapitoly

XII. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
XII.1 Předcházení vzniku majetkové a nemajetkové újmy – prevence
XII.2 Povinnosti zaměstnance k náhradě škody
XII.2.1 Obecná povinnost nahradit škodu
XII.2.2 Nesplnění povinnosti k odvrácení škody
XII.2.3 Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat
XII.2.4 Ztráta svěřených věcí
XII.3 Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody
XII.3.1 Obecná povinnost nahradit škodu
XII.3.2 Odvracení škody
XII.3.3 Odložené věci
XII.3.4 Pracovní úrazy a nemoci z povolání
XII.3.4.1 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
XII.3.4.2 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
XII.3.4.3 Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění
XII.3.4.4 Účelně vynaložené náklady spojené s léčením
XII.3.4.5 Náhrada věcné škody
XII.3.4.7 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem
XII.3.4.8 Náhrada nákladů na výživu pozůstalých
XII.3.4.9 Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých
XII.3.4.10 Náhrada věcné škody
XIV.7 Náhrada majetkové a nemajetkové újmy