Související informace s pojmem "Mzda"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 2622/2022 Judikát NS 21 Cdo 658/2022 Judikát NS 21 Cdo 2801/2021 Judikát NS 21 Cdo 2483/2021 Judikát NS 21 Cdo 627/2021 Judikát NS 21 Cdo 3660/2020_II Judikát NS 21 Cdo 3396/2020 Judikát NS 21 Cdo 2704/2020 Judikát NS 21 Cdo 771/2020 Judikát NS 21 Cdo 3268/2016 Judikát NS 21 Cdo 436/2016 Judikát NS 21 Cdo 4166/2015 Judikát NS 21 Cdo 2863/2015 Judikát NS 21 Cdo 2343/2015 Judikát NS 21 Cdo 517/2015 Judikát NS 21 Cdo 4481/2014 Judikát NS 21 Cdo 4254/2014 Judikát NS 21 Cdo 1440/2014 Judikát NS 21 Cdo 403/2014 Judikát NS 21 Cdo 4002/2013 Judikát NS 21 Cdo 3445/2013 Judikát NS 21 Cdo 1752/2013 Judikát NS 21 Cdo 1117/2012 Judikát NS 21 Cdo 832/2012 Judikát NS 21 Cdo 3330/2011 Judikát NS 21 Cdo 3286/2010 Judikát NS 21 Cdo 3185/2010

Kapitoly

XVIII. Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohod
XVIII.1 Minimální mzda
XVIII.2 Zaručená mzda
XIX.1 Sjednání, stanovení nebo určení mzdy
XIX.2 Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
XIX.3 Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
XIX.4 Mzda za noční práci
XIX.5 Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
XIX.6 Mzda za práci v sobotu a v neděli
XIX.7 Naturální mzda
XIX.8 Mzda při uplatnění konta pracovní doby
XXI.1 Mzda nebo plat při výkonu jiné práce
XXI.3 Splatnost mzdy nebo platu a výplata mzdy nebo platu
XXII.2.1 Cestovní náhrady při tuzemské pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště
XXII.2.2 Cestovní náhrady při přeložení a dočasném přidělení
XXII.2.3 Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě
XXII.2.4 Cestovní náhrady při výkonu práce v zahraničí