Související informace s pojmem "Konkurenční doložka"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 1135/2020 Judikát NS 21 Cdo 506/2013 Judikát NS 21 Cdo 4339/2011 Judikát NS 21 Cdo 4986/2010

Kapitoly

IV.2 Omezení konkurenční činnosti zaměstnanců