Související informace s pojmem " konkludentní"

Kapitoly

I.4 Právní jednání v pracovněprávních vztazích