Související informace s pojmem " Karanténa"

Kapitoly

IX.1.1.1 Dočasná pracovní neschopnost a karanténa
X.4.6 Doby posuzované jako výkon práce