Související informace s pojmem " jiná forma přípravy"

Kapitoly

IX.1.4 Školení, jiné formy přípravy nebo studia