Související informace s pojmem "Informace"

Kapitoly

II.2.1 Informace a projednání přímo se zaměstnanci
IV.1.5 Právo zaměstnanců na informace o obsahu pracovního poměru