Související informace s pojmem " Informace"

Kapitoly

II.2 Právo zaměstnanců na informace a projednání
II.2.1 Informace a projednání přímo se zaměstnanci
II.2.2 Informace a projednání prostřednictvím zástupců zaměstnanců
III.3.4 Práva a povinnosti související s činností zástupců zaměstnanců
III.3.5 Přístup k nadnárodním informacím a evropská rada zaměstnanců
IV.1.1 Povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru
IV.1.5 Právo zaměstnanců na informace o obsahu pracovního poměru