Související informace s pojmem " Dosažený plat"

Kapitoly

XXI.2 Odměna za pracovní pohotovost