Související informace s pojmem "Doručování písemností"

Kapitoly

XVII. Doručování písemností
XVII.1 Doručování písemností zaměstnanci
XVII.2 Doručování písemností zaměstnavateli