Související informace s pojmem " Dohoda o provedení práce"

Kapitoly

IV. Základní pracovněprávní vztahy
VII. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
VII.2 Dohoda o provedení práce