Související informace s pojmem " Dohoda o pracovní činnosti"

Kapitoly

II.3 Závislá práce
IV. Základní pracovněprávní vztahy
VII. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
VII.1 Dohoda o pracovní činnosti