Související informace s pojmem " Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr"

Kapitoly

II.3 Závislá práce
VII. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
VII.1 Dohoda o pracovní činnosti
VII.2 Dohoda o provedení práce