Související informace s pojmem "Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr"

Kapitoly

VII. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
VII.1 Dohoda o pracovní činnosti
VII.2 Dohoda o provedení práce