Související informace s pojmem " dočasné přidělení"

Kapitoly

V.2.4 Agenturní zaměstnávání
V.3 Návrat zaměstnance na původní práci
VII. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr