Související informace s pojmem " dočasné přidělení"

Kapitoly

VII. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr