Související informace s pojmem " Doba určitá"

Kapitoly

IV.1.3 Doba trvání pracovního poměru