Související informace s pojmem " Doba neurčitá"

Kapitoly

IV.1.3 Doba trvání pracovního poměru