Související informace s pojmem "Diskriminace"

Judikatura

Judikát NS 21 Cdo 2622/2022 Judikát NS 21 Cdo 2026/2022 Judikát NS 21 Cdo 1148/2022 Judikát NS 21 Cdo 916/2022 Judikát NS 21 Cdo 3858/2020 Judikát NS 21 Cdo 2410/2020 Judikát NS 21 Cdo 1844/2020 Judikát NS 21 Cdo 1486/2020 Judikát NS 21 Cdo 543/2020 Judikát NS 21 Cdo 68/2020 Judikát NS 21 Cdo 235/2017 Judikát NS 21 Cdo 436/2016 Judikát NS 21 Cdo 5763/2015 Judikát NS 21 Cdo 2863/2015 Judikát NS 21 Cdo 1122/2015 Judikát NS 21 Cdo 230/2015 Judikát NS 21 Cdo 3976/2013 Judikát NS 21 Cdo 572/2011 usnesení ÚS 4091/17

Kapitoly

II.1 Rovnost zacházení se všemi zaměstnanci a zákaz diskriminace
II.2 Právo zaměstnanců na informace a projednání