Související informace s pojmem "Cestovní náhrady při přeložení"

Kapitoly

XXII.2.2 Cestovní náhrady při přeložení a dočasném přidělení