Související informace s pojmem " Cestovní náhrady při dočasném přidělení"

Kapitoly

XXII.2.2 Cestovní náhrady při přeložení a dočasném přidělení