Související informace s pojmem " cestovní náhrady"

Kapitoly

VII. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
XXII. Cestovní náhrady
XXII.1 Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce
XXII.2.1 Cestovní náhrady při tuzemské pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště
XXII.2.2 Cestovní náhrady při přeložení a dočasném přidělení
XXII.2.3 Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě
XXII.2.4 Cestovní náhrady při výkonu práce v zahraničí
XXII.3.1 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při tuzemské pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště
XXII.3.2 Náhrada při přijetí a přeložení
XXII.3.3 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě
XXII.3.4 Náhrady při výkonu práce v zahraničí
XXII.4 Společná ustanovení o cestovních náhradách