Související informace s pojmem " absolutní neplatnost"

Kapitoly

I.7 Důsledky vad právních jednání