Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění:

 

 

300

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 4. listopadu 2019,

 

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 123odst. 6 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1a § 148 odst. 1zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb.:

 
 

 
 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 
 

Čl. I

 

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb. a nařízení vlády č. 158/2019 Sb., se mění takto:

 
 

1. V § 4 odst. 8 a 10 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

 
 

2. V § 5 odstavec 2 zní:

 
 

(2) Zaměstnanci, který je

 

a) zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby uvedené v § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách, pokud není uveden v odstavci 3,

 

b) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, pokud současně není

 

1. zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce, nebo

 

2. úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

 

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.“.

 
 

3. V § 5 se odstavec 3 zrušuje.

 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

 
 

4. V § 5 odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

 
 

5. V § 5 odst. 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

 
 

6. V § 8 odst. 1 a 3 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

 
 

7. Příloha č. 1 se zrušuje.

 

Dosavadní přílohy č. 2 až 6 se označují jako přílohy č. 1 až 5.

 
 

8. Přílohy č. 1 až 4 včetně nadpisů znějí:

 
 

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

 
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
 

(v Kč měsíčně)

 
Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku11030118501271013650146601577016980183001973021260229802477026730288803121033750
2do 2 let11370122301313014120152001633017560189502040022010237802563027690299003233034960
3do 4 let11740126501357014590157001689018180196102113022800246602656028680309903350036210
4do 6 let12120130501404015080162501748018810203002187023610255102748029690320903471037520
5do 9 let12550135001451015600168001808019470210102264024440264102848030760332403596038870
6do 12 let12980139501499016120173801869020150217702343025290273602950031860344203725040270
7do 15 let13400144401551016690179701935020840225202429026200283403056033000356803860041730
8do 19 let13850149201605017250186002002021560233102514027120293403167034190369604002043250
9do 23 let14310154201660017850192502072022330241302602028100303803279035420383204147044820
10do 27 let14830159701717018470199302145023090250002696029090314703398036710397004299046430
11do 32 let15310164901777019110206402221023940259102792030150326103520038030411504454048160
12nad 32let15850170701839019770213702299024780268302892031240337903647039420426404615049920
 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

 
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
 

(v Kč měsíčně)

 
Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
23456789101112131415
1do 1 roku1342014430155101671017970193602089022540243002629028340306003309035780
2do 2 let1390014910160601731018600200502162023330251502721029350317203427037080
3do 4 let1437015430166001790019250207402240024160260702821030430328703552038430
4do 6 let1484015970171601852019930214802319025010270002920031490340303679039810
5do 9 let1534016520177701915020630222502402025900279703025032630352603813041260
6do 12 let1585017080183701983021340230202487026800289503134033810365303949042750
7do 15 let1643017670190302051022090238102577027780299903245035030378504097044300
8do 19 let1699018280196702125022860246502668028780310703364036290392304242045940
9do 23 let1755018910203702198023690255402761029790321803484037610406304397047620
10do 27 let1819019590210902278024520264302862030870333503610038980421304559049360
11do 32 let1880020260218202359025390273902966031990345603737040390436404726051150
12nad 32 let1946020990225702442026300283603073033130358203875041850452504898053010
 

Příloha č. 3k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

 
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
 

(v Kč měsíčně)

 
Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
111213141516
1do 1 roku334203548039900425104506047840
2do 2 let343303649041000436304630049180
3do 4 let353503756042140448104759050570
4do 6 let363303862043310460304890052020
5do 9 let373703976044540473005029053490
6do 12 let384604093045810486005171055020
7do 15 let396104216047130500105319056640
8do 19 let407704344048500514005475058320
9do 23 let419604474049910528805635060030
10do 27 let432304610051400544105800061820
11do 32 let445304753052940560005972063690
12nad 32 let459004899054520576506149065630
 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

 
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
 

(v Kč měsíčně)

 
Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
4567891011121314
1do 2 let1464015880171801861023590294902974030270309303167032850
2do 6 let1518016450178901937024270297503001030800315703263034390
3do 12 let1613017540190302073024910300903047031200328403400036240
4do 19 let1725018730203502203026050307203141032360342103650039250
5do 27 let1834019950216702357027210316703240033720363403930043120
6do 32 let1991021650234602549029140332903420035590393804254046610
7nad 32 let2047022220241102621029970340503493036550403204360047720“.
 
 

9. V příloze č. 5 se ve IV. skupině na konci textu bodu 2.3. doplňují slova „a v přímé pedagogické činnosti ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech zabezpečovací detence“.

 
 

10. V příloze č. 5 ve IV. skupině bod 6.3. zní:

 
 

6.3. s tělesným postižením, duševní poruchou nebo poruchou chování.“.

 
 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

 
 

Čl. II

 

Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 36/2019 Sb. a nařízení vlády č. 158/2019 Sb., se mění takto:

 
 

1. V § 3 odst. 4 se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.

 
 

2. V § 3 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

 
 

(6) Z dob započtených podle odstavců 2 a 3 se odečte státnímu zaměstnanci, který byl na základě ustanovení § 201 odst. 3 zákona o státní službě převeden nebo zařazen na jiné služební místo nebo jmenován na jiné služební místo představeného

 

a) v 6. až 9. platové třídě, pokud dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem, doba 1 roku, nebo jen středního vzdělání, doba 2 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 4 let,

 

b) v 10. platové třídě, pokud dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 2 let, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, doba 3 let, nebo jen středního vzdělání, doba 4 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 6 let,

 

c) v 11. nebo 12. platové třídě, pokud dosáhl jen vyššího odborného vzdělání, doba 1 roku, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 3 let, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, doba 4 let, nebo jen středního vzdělání, doba 5 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 7 let,

 

d) ve 13. až 16. platové třídě, pokud dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, doba 2 let, nebo jen vyššího odborného vzdělání, doba 3 let, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 5 let, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, doba 6 let, nebo jen středního vzdělání, doba 7 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 9 let.

 

(7) Dosáhne-li státní zaměstnanec v průběhu služebního poměru vyššího vzdělání, než podle kterého mu byla naposledy určena započitatelná praxe, přičte se mu doba odpovídající dosaženému vzdělání, která mu byla odečtena.“.

 

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 8 až 10.

 
 

3. V § 3 se odstavec 10 zrušuje.

 
 

4. Přílohy č. 2a 3 včetně nadpisů znějí:

 
 

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014Sb.

 
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 1
 

(v Kč měsíčně)

 
Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
5678910111213141516
1do 1 roku146601577016980183001973021260229802513027980316703620041740
2do 2 let152001633017560189502040022010237802601028940327803747043220
3do 4 let157001689018180196102113022800246602697030010340203888044870
4do 6 let162501748018810203002187023610255102791031090352304029046490
5do 9 let168001808019470210102264024440264102892032200364904174048170
6do 12 let173801869020150217702343025290273602995033360378104325049940
7do 15 let179701935020840225202429026200283403103034580392004485051780
8do 19 let186002002021560233102514027120293403213035810406204648053670
9do 23 let192502072022330241302602028100303803327037080420504815055610
10do 27 let199302145023090250002696029090314703447038420436004992057640
11do 32 let206402221023940259102792030150326103571039820451805174059760
12nad 32 let213702299024780268302892031240337903703041290468405365062000
 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014Sb.

 
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 2
 

(v Kč měsíčně)

 
Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
111213141516
1do 1 roku334203548039900425104506047840
2do 2 let343303649041000436304630049180
3do 4 let353503756042140448104759050570
4do 6 let363303862043310460304890052020
5do 9 let373703976044540473005029053490
6do 12 let384604093045810486005171055020
7do 15 let396104216047130500105319056640
8do 19 let407704344048500514005475058320
9do 23 let419604474049910528805635060030
10do 27 let432304610051400544105800061820
11do 32 let445304753052940560005972063690
12nad 32 let459004899054520576506149065630“.
 
 

5. V příloze č. 4 se v I. skupině doplňuje bod 10., který zní:

 
 

10. Činnosti vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům spočívající v soustavném přímém styku s občany

 

10.1. při sepisování žádosti o invalidní nebo pozůstalostní důchod,

 

10.2. v souvislosti s posuzováním a uplatňováním nároků na dávky důchodového nebo nemocenského pojištění.

 

Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle neuropsychické zátěže dané zvýšenou pravděpodobností vzniku a řešení konfliktních nebo emocionálně vypjatých situací a podle rizik vyplývajících z nepředvídatelnosti jednání osob.“.

 
 

ČÁST TŘETÍ

 

ÚČINNOST

 
 

Čl. III

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

 

 

Předseda vlády:

 

Ing. Babiš v. r.

 

Ministryně práce a sociálních věcí:

 

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.