Judikát NS 21 Cdo 1786/2018_I

Soud:

Nejvyšší soud

Datum rozhodnutí:

05/16/2018

Spisová značka:

21 Cdo 1786/2018

ECLI:

ECLI:CZ:NS:2018:21.CDO.1786.2018.3

Typ rozhodnutí:

USNESENÍ

Heslo:


Dotčené předpisy:

§ 164 předpisu č. 99/1963Sb.

Kategorie rozhodnutí:

E

Podána ústavní stížnost

datum podání

spisová značka

soudce zpravodaj

výsledek

datum rozhodnutí

04/23/2019

I. ÚS 1347/19

JUDr. David Uhlíř

-

-


21 Cdo 1786/2018-177USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci žalobce Z. T., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Luďkem Voigtem, advokátem se sídlem ve Svinařově, Hlavní č. 241, proti žalovanému městu Kraslice, se sídlem městského úřadu v Kraslicích, nám. 28. října č. 1483, IČO 00259438, zastoupenému JUDr. Janou Wenigovou, advokátkou se sídlem v Karlových Varech, Jateční č. 2121/6, o 47.615,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 7 C 123/2017, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 24. ledna 2018 č. j. 61 Co 375/2017-95, takto:


Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. ledna 2019 č. j. 21 Cdo 1786/2018-170, se opravuje ve složení senátu takto: Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Pavla Malého.

Odůvodnění:


V záhlaví vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2019 č. j. 21 Cdo 1786/2018-170, kterým bylo zamítnuto dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 24. 1. 2018 č. j. 61 Co 375/2017-95, bylo omylem uvedeno chybné složení senátu neodpovídající tomu, v jakém složení Nejvyšší soud ve věci rozhodl. Protože jde o chybu v psaní, Nejvyšší soud ČR záhlaví rozsudku podle ustanovení § 243b a § 164 o. s. ř. opravil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 3. 2019JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu
www.nsoud.cz