XXII.3.3 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě (§ 179 a 180)

Zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 vychází při poskytování zahraničního stravného vždy ze základní sazby dle příslušné vyhlášky Ministerstva financí. Tato sazba nemůže být snížena. Vedoucím organizačních složek státu a jejich zástupcům a statutárním orgánům a jejich zástupcům je možné určit zahraniční stravné až do výše přesahující o 15 % základní sazbu, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Výše zahraničního stravného se snižuje, pokud bylo zaměstnanci během cesty poskytnuto bezplatné jídlo, a to za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

  • 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby;
  • 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby;
  • 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.

Zahraniční stravné zaměstnanci vůbec nepřísluší, pokud mu během cesty, která trvá:

  • 12 hodin a méně, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla;
  • déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

Kromě zahraničního stravného může být zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě poskytováno i kapesné, a to až do výše 40 % zahraničního stravného poskytnutého podle délky doby v zahraničí, případně zvýšeného při postupu podle § 179 odst. 2.